The Path of Jesus or Barabbas

Bible Text: Matthew 27:11-26 | Preacher: Ben Leffler

May 2, 2021
Bible Text: Matthew 27:11-26 | Preacher: Ben Leffler

Bible Text: Matthew 27:11-26 | Preacher: Ben Leffler

Secret Sins in the Camp

Bible Text: Joshua 7 | Preacher: Ben Leffler

March 14, 2021
Bible Text: Joshua 7 | Preacher: Ben Leffler

Bible Text: Joshua 7 | Preacher: Ben Leffler

The Plight of Pilate

Bible Text: John 18:28-38 | Preacher: Ben Leffler

February 28, 2021
Bible Text: John 18:28-38 | Preacher: Ben Leffler

Bible Text: John 18:28-38 | Preacher: Ben Leffler

Seek the LORD

Bible Text: Psalms 27:8 | Preacher: Ben Leffler

January 31, 2021
Bible Text: Psalms 27:8 | Preacher: Ben Leffler

Bible Text: Psalms 27:8 | Preacher: Ben Leffler